Disputas om romani

Mag.phil. Jakob Anton Paul Wiedner ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil idag forsvare doktorgravavhandlingen sin (De)mystifying Norwegian Romani – the discursive construction of a minority language ved Universitetet i Oslo. Prøveforelesningen tar sted i Oslo fredag 31. mars 2017. I avhandlingen har  Wiedner intervjuet mennesker fra romanimiljøet som er interesserte i språket. Avhandlingen er…

läs mer

Mot en av mine minste

  Dokumentarfilmen Mot en av mine minste blir nå viset på NRK. Filmen forteller den sterke historien til barna Martin og Solveig som ble tatt fra romanifamiliene sine og satt på barnehjem. Filmen ble ferdig i 2015 å viser den norske stats nådeløse politikk ovenfor romanifolket/taterne. Filmen er planlagt til å bli viset i NRK2…

läs mer

Eleonors resa

I tre avsnitt med början den 21 februari förljer SVT Eleonor Frankemo och hennes resandefamilj i Motala. I första avsnittet håller Eleonor och hennes man släktfest. Om avsnittet skriver SVT:  ”Musiken, dansen, smörgåstårtan och skedspelarna är framsidan av ett mynt med en svart baksida: Rolle och Lasse besöker barnhemmet där de som barn hamnade efter…

läs mer

Prestigefyllt pris till resande

Thom Lundberg har tilldelats Borås Tidnings prestigefyllda debutantpris för sin bok För vad sorg och smärta om en resandefamilj i efterkrigstidens Sverige. I boken skildrar författaren resandefolket utifrån sin egen resandesläkts berättelser och andras berättelser om resande i Sverige och Norge. Platser som Resandekartan berättar om förekommer även i denna roman. Läs om pristagaren och…

läs mer

1700-talsskildringar av resande i tryck

1700-talets forskare skrev sina avhandlingar på latin. 1730 gavs Samuel P. Björkmans avhandling Dessa synnerligen otacksamma främlingar ut i Uppsala. Den beskrev resandefolket utifrån omgivningens perspektiv. Nu har avhandlingen, tillsammans med en avhandling från 1791 i samma ämne av Lars G. Rabenius, översatts från latinet av docenten i latin Johnny Strand och givits ut på…

läs mer

Se ny utstilling

En ny del av utstillingen Latjo drom med fokus på den mørke delen av historien til romanifolket/taterne, den om statens overgrep på folket er nylig åpnet ved Glomdalsmuseet i Elverum. Førstkommende søndag, 5. februar, blir det en spesialomvisning i utstillingen. Gjennom blant annet sju personlige fortellinger forteller utstillingen en historie om tvang og frykt. Fokus i denne delen…

läs mer

Kulturarv, identitet och framtid

Nationella minoriteter och resandefolket får uppmärksamhet i västsverige de kommande åren. Kulturarv, identitet och framtid blir fokusområden för diskussioner, utställningar och olika pedagogiska satsningar riktade mot kommunerna. Resandefolket finns med i satsningarna som en del av den nationella minoriteten romer.  Demokrati och mänskliga rättigheter är centralt i en diskussion om minoriteter, kommuner och integration. Utstöllningen…

läs mer

Lærerstudenter i læring

I 2015 og 2016 har Høgskolen i Østfold ledet prosjektet Romanifolket/tatere lærerutdanningene i samarbeid med Taternes Landsforening, Glomdalsmuseet, Halden historiske samlinger og NAFO, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Hensikten med prosjektet har vært å videreføre kunnskap om romanifolket/tatere i barnehage og skole til lærerutdanninger. Arbeidet i Reisendekartet er blitt tatt til vare på i dette…

läs mer

God Jul

läs mer

Nye relasjoner

“Latjo drom” – den gode reisen?” heter en artikel om Glomdalsmuseets formidling av romanifolkets/taterens kultur og historie som nå er publisert i den helt nye boken Mot nye relasjoner mellom museum og samfunn. Artikkelen er skrevet av Mari Østhaug Møystad. I boka finner man syv artikler som både oppsummerer status quo i Norge i dag og gir…

läs mer