Svenska barnhemsbarn får ersättning

Den svenska regeringen och oppositionen i form av Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet har kommit överens om att de svenska barnhemsbarnen ska kunna få ekonomisk ersättning för övergrepp som de under statens omsorg kan ha utsatts för. I ett pressmeddelande på regeringens hemsida redogörs för överenskommelsen som bygger på vad Upprättelseutredningen kom fram till tidigare i år. Den innebär att personer, vilka som barn utsatts för allvarliga övergrepp, ges möjlighet att söka en ersättning om 250 000 kronor.

Så sent som för ett par veckor sedan sa regeringen att det inte skulle utbetalas någon ersättning, något vi berättade om då. Några dagar senare ändrade man sig och bjöd in oppositionen till samtal i ärendet. Dessa samtal har nu lett till den nya överenskommelsen.

Bland de barn som omhändertogs under åren 1920-80, som överenskommelsen omfattar,  var många av resandeursprung.

2 comments

  1. Varit barnhemsbarn , vårdats på psykiatrisk klinik fosterhems placerad allt detta under åren 1956-1962

  2. Hej!
    Jag är barn till resande. Jag blev berövad min biol. familj när jag var tre år. Någon förklaring har jag aldrig fått. Hamnade på psyket, olika barnhem och fosterhem. Har upplevt både hot , stryk och sexuella trakasserier.
    Följderna är ett havererat känsloliv och ständiga kontakter med olika vårdapparater.
    Läs mer på min hemsida.
    Håkan

Comments are closed.