Synliggör kulturarv i konsten

Resande som varit konstnärer. Resande som avbildats i konsten. Resande som avrättas. Detta uppmärksammar Fria Tidningen i en intervju med konsthistorikern Richard Magito Brun. Exklusiva träsnitt från 1500-talet till “hötorgskonst” från 1900-talet tas upp i artikeln.

Förra lördagen arrangerade Kulturgruppen för resandefolket – Göteborgsregionen föredraget Resandefolket och bildkonsten med just Richard Magito Brun. Då fick deltagarna veta mycket mer i ämnet. Vi hoppas att Richard har möjlighet att berätta om detta också vid något av Den skandinaviska resandekartans kommande arrangemang.