Syskonbloggar

Det skandinaviske reisendekartet har fått två “syskonbloggar” inom Østfoldmuseene. Det är kollegor vid olika avdelningar inom museet som vill berätta om vad som händer inom deras fält.

Kystkulturbloggen handlar inte om resande folk på havet utan om kustkultur i stort. Herregårdsnettverket berättar om herrgårdar i Østfold och annorstädes i landet. Man finner dessa bloggar, liksom Det skandinaviske reisendekartet via Østfoldmuseenes hemsida. Vi hälsar dem välkomna och önskar dem många läsare.

Published
Categorized as Museum