Tack för en fin dag

Erik Norberg visade hur sydsamiska kulturminnen i Sverige och Norge inventeras i projektet "I det samiska rummet". Vi lärde mycket nytt om den nomadiserande samiska kulturminnen och arbete över den svensk-norska riksgränsen. Foto: Bodil Andersson
David Sjögren, talade om "tattarinventeringar", och avtackas här av Svein Norheim från Östfoldmuseene/Halden historiske Samlinger. Han fick boken om resandeboplatsen Snarsmon och och ett exempel på "taterarbeid" i gåva. Foto: Bodil Andersson

Ett stort tack till alla er som igår kom till resandekartans seminarium Rätten till kulturminnena och historien, som vi höll på Tingvall i Bullaren i nordligaste Bohuslän. Ni gjorde alla en stor insats med ert engagemang, med diskussioner och inlägg. Ett extra tack till våra föredragshållare Erik Norberg, Ingunn Holm och David Sjögren som utifrån olika synvinklar gav perspektiv på minoriteter, kulturminnen och historieskrivning. Ni väckte många tankar och idéer om relationen mellan minoritet och majoritet, hur vi skildrar den och vad vi har att jobba vidare med.

Efter seminariet begav sig en grupp av seminariedeltagarna till resandeboplatsen Snarsmon. Arkeologen Ingunn Holm, Riksantikvaren, hörde till dem som ställde frågor i höstsolen. Foto: Bodil Andersson

Under eftermiddagen kunde vi också lägga in en extrapunkt där generaldirektör Katri Linna från svenska Arbetsmarknadsdepartementet kort presenterade arbetet med en så kallad vitbok om romer i Sverige. Här kom vi in på den brännande heta frågan att resandefolket i Sverige av myndigheterna sammankopplats med den romska folkgruppen. Vi kommer att återkomma i ämnet.

Min avsikt är att under nästa vecka sammanställa huvuddragen i mina anteckningar från föredrag och diskussioner som hölls under dagen. Sedan läggs de ut här i bloggen. Jag kommer också lägga till en ny flik här på hemsidan där vi samlar dokument som samlat berättar om större aktiviteter vi genomför under projektet så att dessa uppgifter samlas i ett mer lättillgängligt “arkiv”.

I gränslandskapet, riksröse K precis norr om resandeboplatsen Snarsmon får ett besök. Foto: Bodil Andersson

Nästa seminarium i resandekartans regi hålls på Bohusläns museum i Uddevalla den 23 mars nästa år i anslutning till en spännande händelse på museet den 24 mars. Temat för detta seminarium blir släkten och dess betydelse för resandeidentiteten.