Seminar om språk og NOU 2015:7

Et seminar om romani som språk og NOU 7:2015 – Assimilering og motstand tar sted i Oslo med begynnelse imorgen fredag 20. mai og utover helgen. Arrangjør er Romanifolkets/taternes senter med støtte fra Stiftelsen romanifolkets/taternes kulturfond. Språkrådet vil presentere den minoritetsspråklige situasjonen i Norge og Romanifolkets/taternes senter presenterer sitt forprosjekt om romanispråket. Videre vil organisasjonene Romanifolkets forening, Taternes landsforening, Landsorganisasjonen for… Continue reading Seminar om språk og NOU 2015:7

Levekår blant utsatte

Overskriften er Levekår blant utsatte tater/romanifolk. Fra støvete arkiver til moderne registerdata når kriminolog Siw Beate Lilleaas og sosiolog Dag Ellingsen ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (AFI), Høgskolen i Oslo og Akershus, holder foredrag om en levekårsundersøkelse (om dødelighet og utdanning) blant en utsatt gruppe tater/romanifolk i Norge født i perioden mellom 1941 og… Continue reading Levekår blant utsatte

Høringsmøte i Sarpsborg

Kommunal- og moderniseringsdepartementet går videre med høringsmøter ovenfor NOU 2015: 7 Assimilering og motstand – Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag. Neste høringsmøte blir i Sarpsborg i Østfold onsdag 6. April. Møtet tar sted på Inspiria science center, Bjørnstadveien 16 , Grålum i Sarpborg. Møtet begynner klokken 17. På møtet vil departementet orientere om utvalgets… Continue reading Høringsmøte i Sarpsborg

Høringsmøter i Hedmark og Oppland

Førstkommende uke vil det bli høringsmøter i Hamar, Elverum og Gjøvik for å følge opp NOU:n Assimiliering og motstand fra 2015. Høringsmøtene er åpne fot alle og gir gode muligheter for å si hva som ønskes av tiltak ovenfor romanifolket/taternes sine rettigheter i fremtiden. Møtet i Hamar tar sted på Clarion Hotel Astoria, Torggata 23 fra klokken… Continue reading Høringsmøter i Hedmark og Oppland

Fagseminar om rettigheter

De menneskerettslige og minoritetsmessige aspektene ved NOUen Assimilering og motstand — Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag  vil bli tema i en fagseminar mandag 15. februar. Flere av romanifolket/taterne holder innlegg ved siden av forskere fra forskjellige områder. I utvalsgsrapporten ble det viset frem at Norge innen flere områder ikke har fulgt opp… Continue reading Fagseminar om rettigheter

Høringsmøte i Bergen

En utvidet høringsrunde ovenfor NOU:n “Assimilering og motstand” fra 2015 er i gang. Møter i Drammen og Sandefjord er allerede ferdige. Denne uken blir det høringsmøte i Bergen. – Jeg håper å møte mange i Bergen og omegn på høringsmøtet 28. januar om tater-/romaniutvalgets rapport, sier statssekretær Anne Karin Olli. Ved deltakelse i høringsmøtene er… Continue reading Høringsmøte i Bergen

Høring starter

Resultatet av granskingsutvalget sitt arbeid – NOU 2015: 7 Assimilering og motstand – Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag er nå ute til høring. Kømmunal- og moderniseringsdepartementet ønsker særlig synspunkter på utvalgets anbefalinger og hvordan de bør følges opp. Alle kan avgi høringsuttalelse, både organisasjoner, offentlige etater, institusjoner og enkeltpersoner. Nå finnes… Continue reading Høring starter