Avhandling om politiets behandling av reisende

I en avhandling for doktorgraden har Chalak Kaveh ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo lagt fram undersøkelsene sine ovenfor hvordan romanifolket/taterne ble behandlet av det norske politi- og domstolsapparatet i perioden 1900-1960. I avhandlingen ”Omstreiferuvæsenet”: Politiets og domstolenes behandling av tatere og sigøynere 1900-1960 har Kaveh sett på hvordan behandlingen ser ut i arkivene i… Continue reading Avhandling om politiets behandling av reisende