Session i Finland

I augusti 2014 presenteras Resandekartan, resandeboplatsen Snarsmon och resandefolket i stort vid Det 28. Nordiska Historikermötet 14‐17 augusti 2014 i Joensuu, Finland. Temat för detta möte är Övergångar- gränser och möten i nordiska rum. Det blir fokus på resandefolket under sessionen Romer och resande som nordiska gränsöverskridare.

Doktorsstipendiat i romani

Institutt for lingvistiske og nordiske studier vid Oslo universitet utlyser en stipendiatsstilling i romani. Syftet är att arbetet ska utmynna i en doktorsexamen och på vägen dit studera norsk romani ur ett jämförande och eller historiskt jämförande perspektiv. Studierna kan göras antingen renodlat lingvistiskt eller att man kombinerar lingvistik och historia, folkloristik, sociologi och eller… Continue reading Doktorsstipendiat i romani

Intressant i “Tobias”

Inte mindre än fem intressanta artiklar om romanifolket/taterne finns att läsa i just utkomna upplagan av Tobias, Oslo byarkivs tidskrift som från och med detta nummer – Tobias 2012 – har tagit formen av en årsbok. Temat för numret är Fattigdom och minoriteter i arkivene. Artiklarna är författade av Anne Minken, Aina Basso, Johanne Bergkvist och… Continue reading Intressant i “Tobias”

Ursprung bekräftat

Genom DNA-studier av medlemmar från olika romska grupper i Europa har ett antal forskare från flera nationer visat att romernas ursprung är norra delarna av nuvarande Indien. Detta bekräftar den vedertagna utsprungsteorin, som bland annat tidigare forskning kring språken romani och romanes har visat. Genom DNA-analyserna kan också det tidigare frågetecknet om när folket lämnade Indien… Continue reading Ursprung bekräftat

To bøker om romfolk/sigøynere og tater/reisende

Referensgruppens Anna Gustavsen på besök vid Snarsmon sommaren 2010. Foto: Bodil Andersson

Forum för levande historia utga i 2007 to bøker med titlene Ett fördrivet folk. Antologi om förtryck och diskriminering av romer/zigenare/resande og Ett bortjagat folk, en bok där romer, zigenare och resande berättar om sina liv I den første boka, Ett fördrivet folk, er det artikler med overveiende vekt på Förintelsen dvs. nazistenes utryddelsespolitikk overfor folkegruppene. Bidragsytere… Continue reading To bøker om romfolk/sigøynere og tater/reisende

Resandefolket och bildkonsten

Målningar, teckningar, tryck och illustrationer ger glimtar ur resandefolkets historia. Många resande har också haft sin försörjning genom att sälja tavlor. Richard Magito Brun, Kulturgruppen för resandefolket och fil lic i konsthistoria, berättar om detta vid Bohusläns museum tisdag 11 december med start klockan 18.30. Före föreläsningen visas utställningen Möt Resandefolket! klockan 17.45.

Resande till Sydafrika

Snart sätter sig Simon Wallengren, student av resandeursprung, och forskaren Maria Ericsson på flyget till Sydafrika. I början av december deltar de i konferensen Engaging the Other: Breaking Intergenerational Cycles of Repetition vid University of the free state i Bloemfontein. Där ska de tillsammans hålla ett seminarium med titeln Overcoming Historical Injustices: Apology, Reparations and Reconciliation in the… Continue reading Resande till Sydafrika

Resandefolket – ett kriminologiskt perspektiv

Simon Wallengren läser på Kriminologiprogrammet i Malmö och tillhör själv resandefolket. Måndag 5 november klockan 18:30 föreläser han på Bohusläns museum i Uddevalla om hur resandefolkets identitet formats. Under sommaren 2012 har han arbetat för “Vitboksprojektet” och skrivit en rappport om på vilket sätt social- och kriminalpolitik under 1900-talet har format resandefolkets identitet. På vilket… Continue reading Resandefolket – ett kriminologiskt perspektiv

Andra upplagan

Boken Snarsmon – resandebyn där vägar möts kommer inom kort i en andra upplaga. Den första upplagan om 1600 exemplar som gjordes 2008 är i det närmaste slutsåld. Bohusläns museum har därför beslutat om en andra upplaga, som trycks nu i höst. Försäljningen av boken har i flera år legat på en stadig nivå. Sedan… Continue reading Andra upplagan

Temahäfte för skolan

Norska Utdanningsdirektoratet publicerade 2010 temahäftet Om tatere som minoritet i et flerkulturelt samfunn – Kulturformidling i barnehage og skole.Häftet, som omfattar 138 sidor, tar upp många ämnen. Det ger en beskrivning av taterne/de reisende i det norska samhället. Flera resande berättar om sitt liv och sin historia, ofta i relation till skolan. Häftet tar också… Continue reading Temahäfte för skolan