Nye relasjoner

“Latjo drom” – den gode reisen?” heter en artikel om Glomdalsmuseets formidling av romanifolkets/taterens kultur og historie som nå er publisert i den helt nye boken Mot nye relasjoner mellom museum og samfunn. Artikkelen er skrevet av Mari Østhaug Møystad. I boka finner man syv artikler som både oppsummerer status quo i Norge i dag og gir… Continue reading Nye relasjoner