Seminar om språk og NOU 2015:7

Et seminar om romani som språk og NOU 7:2015 – Assimilering og motstand tar sted i Oslo med begynnelse imorgen fredag 20. mai og utover helgen. Arrangjør er Romanifolkets/taternes senter med støtte fra Stiftelsen romanifolkets/taternes kulturfond. Språkrådet vil presentere den minoritetsspråklige situasjonen i Norge og Romanifolkets/taternes senter presenterer sitt forprosjekt om romanispråket. Videre vil organisasjonene Romanifolkets forening, Taternes landsforening, Landsorganisasjonen for… Continue reading Seminar om språk og NOU 2015:7