Vandrehistorier

Holger Johansen i Våler i Östfold har liksom Den skandinaviska resandekartan/Det skandinaviske reisendekartet fått ekonomiskt stöd från Romanifolket-taternes kulturfond. Holger, som själv är resande, driver projektet Vandrehistorier där han vill ta vara på det som brukar kallas “övertro”, eller kanske skrock, bland resande. Från sina äldre släktingar har han hört vandringshistorier som varit i bruk… Continue reading Vandrehistorier

Ivriga diskussioner

Det mest spännande med nätverksträff är alla diskussioner och argumentationer. Mötet och samtalet människor emellan är i mitt tycke det som för världen framåt. Lördagsmorgonen av denna nätverksträff ägnade vi åt att diskutera om vi vill se ett nätverk i framtiden och hur vi i så fall önskar ha det uppbyggt. Svein Norheim från Östfoldmuseene/Halden… Continue reading Ivriga diskussioner