Lærerstudenter i læring

I 2015 og 2016 har Høgskolen i Østfold ledet prosjektet Romanifolket/tatere lærerutdanningene i samarbeid med Taternes Landsforening, Glomdalsmuseet, Halden historiske samlinger og NAFO, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Hensikten med prosjektet har vært å videreføre kunnskap om romanifolket/tatere i barnehage og skole til lærerutdanninger. Arbeidet i Reisendekartet er blitt tatt til vare på i dette… Continue reading Lærerstudenter i læring