Läromedel på romani

För att skolbarn med romani som modersmål ska kuna få den skolundervisning de har rätt till har Skolverket tagit fram ett läromedel. Motsvarande läromedel finns numera för alla de nationella minoritetsspråken. På sin hemsida skriver Skolverket om modersmålsundervisningen på minoritetsspråken och om hur undervisningsmaterialet har skapats. Svensk romani, som talas av resandefolket, ingår i den svenska minoritetsspråkslagstiftningen… Continue reading Läromedel på romani