Møte med utvalg

Tirsdag 28. august kl 17-20 på Litteraturhuset i Oslo holder Utvalget for undersøkelse av statens politikk overfor romanifolket/taterne et informasjonesmøte der de skal orientere og gjøre rede for arbeidet med å få en samlet vurdering av statens politikk overfor romanifolket/taterne. Undersøkelsen skal ta for seg perioden 1880 og fram til i dag. Utvalget skal levere sin… Continue reading Møte med utvalg