Skolversion av vitbok skickas ut

Med ”Antiziganismen i Sverige – om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet och i dag” ligger en populariserad version av vitboken ”Den mörka och okända historien” nu färdig. I dagarna skickas boken tillsammans med en lärarhandledning ut till lärare i Sverige. Det är högstadielärare i de samhällsorienterade ämnena som nu får boken för att kunna sprida kunskap om… Continue reading Skolversion av vitbok skickas ut