Taterfolkets dag

Mandag 7. mai skjer den årlige minnemarkeringen “Taterfolkets dag” ved Skammens stein ved Ris kirke i Oslo. Dette år er det Ris menighet som inviterer til markeringen til minne av storsamfunnets diskriminering av taterne/romanifolket/de reisende.

Markeringen begynner med kransenedleggelse og taler ved Skammens stein klokken 15.00. Etter seremonien inviterer Ris menighetsråd til kaffe i Ris menighetshus. Invitasjon til dagen finnes på hjemmesiden til Ris menighet.