Taterfolkets dag

Den sjunde maj, detta år en lördag, äger den årliga minnesmarkeringen rum vid “Skammens stein” vid Ris kirke i Oslo. Syftet med dagen är att uppmärksamma myndigheternas övergrepp mot taterne som folkgrupp. Dagen är också en mötesplats och en manifestation för styrkan i folkgruppen.

Taternes landsforening har bjudit in talare deltar under manifestationen vid den minnessten som satts upp invid kyrkan. En viktig del är kransnedläggningen för att hedra de personer som skadades eller dog genom myndigheternas politik gentemot folkgruppen. Det blir också samkväm samt senare på dagen konsert i kyrkan. Livskraften flödar.

Ett besök vid Ris kirke brukar vara en stor upplevelse och lockar många deltagare.