Tatersletta eller ej?

I Åmot kommune i Hedmark har boende i ett område protesterat mot den nya postadress de tilldelats. Området har fått namnet Tatersletta. Dette er et navn ingen av beboerne av det forholdsvis unge byggefeltet føler noen tilknytning eller tilhørighet til. Dette hverken i nåtid eller fortid, säger man i ett inlägg till kommunen. Man hänvisar också till Wikipedia och menar att det där går att läsa att ordet tater bör undvikas.

Bakgrunden till att området fått namnet Tatersletta är en kommunal önskan att markera ett långt kulturarv. I NRK svarar leder i stedsnavnsutvalget att platsen verkligen har en långvarig koppling till taterne/romanifolket: Det var området som ble brukt av taterne da de reiste gjennom Haugedalen, på samme måte som de reiste gjennom Julussdalen til Elverum. Vi har gjort det for å markere den historiske plassen dette er. Han fortsätter: Vi har en kultur hvor taterne var et reisende folk som man sier, de er en del av kulturarven som vi har fra vårt område.

Namnet är nu fastslaget och om det ska ändras krävs ett beslut i Åmots kommunestyre.