Tattare eller tavringar på SR

Sveriges radion SR Minnen har nyligen lagt ut ett klipp som innehåller några intervjuer med resande från 1953. De ligger under rubriken Intervjuer med resandefolk.

Tattare eller tavring. Omhändertagande av barn. Handel och vandel. Sverige och Norge. Tro och misstro. Detta är ämnen som tas upp i det drygt 20 minuter långa inslaget där flera resande berättar om sitt liv.