“Tattarkravallerna” jämförs med dagens Sverige

“Om vi på allvar ska göra upp med rasismen i det svenska samhället så måste vi tala mer, bredare och djupare om den förföljelse som skett här. Den som har hört om Jönköping 1948 har lättare att se vad det handlar om när liknande mekanismer visar sig i vår egen tid.” Så slutar Dagens Nyheters reporter Niklas Orrenius sin tänkvärda nyhetskrönika där han utifrån de så kallade “tattarkravallerna” i Jönköping ger en förklaring till dagens syn på bland annat romer.

Krönikan har rubriken rubriken “Mekanismerna från 1948 lever kvar i vår egen tid”. Den utgår från det sammanhang i vilket händelserna i Jönköping, kända som “tattarkravallerna”, sommaren 1948 uppstod. Genom att visa på detta förklarar han hur övergrepp idag sker mot romer som sökt sig till Sverige. Han diskuterar också det faktum att händelserna i Jönköping i princip är helt okända i Sverige. Det ingår inte i svenskarnas bild av sitt eget land att de kan ha hänt.

En anledning till att diskussionen om rasism ofta blir så infekterad i Sverige är att förföljelse av folkgrupper inte ingår i vår nationella självbild. Vi är ju de goda. Vi räddade danska judar under andra världskriget, vi bojkottade Sydafrika på 1980-talet. Att våra myndigheter samtidigt märkte människor med rasbiologiskt färgade bokstavskoder – ”T” för tattare och ”Z” för zigenare – får liksom inte plats.

Det var Niklas Orrenius som förra året avslöjade Skånepolisens olagliga romregister. I denna krönika fortsätter han att blottlägga Sverige och sverigebilden.

Published
Categorized as Media