Tattarkullen bevaras

Kommunstyrelsen i Varberg har beslutat att kvarteret Tattarkullen i staden ska behålla sitt namn. Man presenterar beslutet med orden Denna typ av namn ingår i kulturarvet och man ska ha ytterst starka skäl att utplåna ett namn med hänvisning till nutida värderingar. Namnet Tattarkullen har hittats på en storskifteskarta från 1807. I ett dokument presenterar man bakgrunden till ärendet och beslutet. Den ligger i sammandraget av kommunstyrelsens sammanträde 26 juni.

Kulturgruppen för resandefolket, som har engagerat sig i ärendet, uttrycker i ett brev till kommunstyrelsen i Varberg sin glädje över beslutet och tackar för vad man kallar framsynthet och ansvarskänsla. Man menar att beslutet också kan komma att bli vägledande för andra kommuner och att det har betydelse då det följer den nya svenska minoritetslagstiftningen. Det är en form av prejudikat, säger föreningens Fritz Rosendahl i ett inslag i Sveriges Radio Halland.

När diskussionen om Tattarkullen inleddes spriddes den till andra delar av landet.