Temagudstjänst på romani

Högsbo församling i Göteborg bjuder in till temagudstjänst om resandefolket i Högsbo kyrka söndagen den 24 februari. Stora delar av gudstjänsten översätts till resanderomani.

Bland de medverkande finns ärkebiskop Anders Wejryd och de båda resande Todd Holmgren och Simon Wallengren. Musik framförs av Jan Karlsen och Magnus Wassenius. För predikan svarar Hans-Ove Arvidsson.

I samband med gudstjänsten serveras kyrkkaffe och man inbjuder till samtal. Utställningen om resandefolket och Den skandinaviska resandekartan kommer att visas i samband med detta.

Högsbo kyrka ligger här.