Temahäfte för skolan

Norska Utdanningsdirektoratet publicerade 2010 temahäftet Om tatere som minoritet i et flerkulturelt samfunn – Kulturformidling i barnehage og skole.Häftet, som omfattar 138 sidor, tar upp många ämnen. Det ger en beskrivning av taterne/de reisende i det norska samhället. Flera resande berättar om sitt liv och sin historia, ofta i relation till skolan. Häftet tar också upp förslag på hur man i förskola och skola kan sprida kunskap om folkgruppen. Hela häftet kan laddas ner här.

Grunden till häftet är projektet Taterfolket fra barn til voksen som inleddes 2004. Detta var ett samarbete mellan Taternes Landsforening (TL), Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning och Høgskolen i Sør-Trøndelag.