Temavecka i radio

1-9 april genomförde Sveriges radio en temavecka med radioinslag om den nationella minoriteter romer, där resandefolket ingår. Under veckan sändes en lång rad program, varav ett antal ligger ute på Sveriges radios hemsida.

Ett av programmen, Filosofiska rummet, ägnade sig åt plats, identitet och nation. I länken finns också länkar till en rad av de andra sändningarna. Några av programmen handlade också om resandefolket. På nätet ligger också ett pressmeddelande om satsningen. Utifrån detta kan man söka fram fler program.