Tid å minne ved Skammens stein

2013 holdt Nina Pettersen fra Landsorganisasjonen for romanifolket en sterk tale ved minnestunden ved Skammens stein. Hun fortalte om en kvinne fra familien sin som ble tatt til Gaustad sykehus. Foto: Bodil Andersson

Onsdag 7 mai klokken 15 er det, som tradisjonen sier, minnestund ved den så kallede Skammens stein ved Ris kirke i Oslo. Gjennom denne seremonien hedres minnet til dem, som falt ofre for statens fornorskningspolitikk. Minnesteinen ved Ris kirken markerer en fellesgrav for mennesker som døde på Gaustad sykehus.

Under seremonien holdes taler og musikere spiller og synger. Etter stunden ved graven blir det åpent samvær i Ris menighetshus.

Knut Vollebæk, leder av tater/romaniutvalget er en av de som medvirker i programmet. Utvalget har i siste tid blant annet drevet med undersøkelser rettet mot Skammens stein. I vinter kunde utvalget vise noe om hvem som er gravlagt ved akkurat denne massegraven.