Til minne av Sissel Wilhelmine Daabous

Romanifolket/taterne i Norge og Sverige mistet forrige måned en sterk representant for folket når Sissel Wilhelmine Daabous alt for tidlig gikk bort. Sissel etterlot sine høyt elskede barn, mor og søstrer i Norge og kjæresten sin i Sverige.

Sissel jobbet for folket sitt i mange sammenheng. Det siste året var hun leder for Landsorganisasjonen for romanifolket. Hun var i flere år medlem av arbeidsutvalget for Romanifolket/taternes kulturfond. Dessuten var hun en av to representanter for de reisende i utvalget vedrørende den norske stats politikk overfor romanifolket/taterne. I de ulike posisjonene var Sissel ofte den som kunde gi konklusjoner i diskusjonen og fant en vei for mange at jobbe sammen.

Også innen Reisendekartet har vi stor sorg og savn etter Sissel. Hun deltok med mange kloke tanker og ideer i arbeidsgruppen for å videreutvikle Reisendekartet. Ved siden av alle de kloke formeningene var Sissel et menneske som vi kunde dele mange glade stunder og gode latter med. Rett før hun døde snakket vi sammen om hvordan vi skulle jobbe med en ny utstilling som skal fortelle om romanifolket i Haldendistriktet. Sissel og vi som arbeider ved Halden historiske Samlinger så fram til å begynne denne jobben.

Bisettelsen tok sted i Holm kirke i Mellerud i Dalsland hvor Sissel bodde de siste årene. Mange av reisende folk kom for å si en siste farvel sammen med de nye vennene i Sverige og en elsket familie.

Hvil i frid.

Published
Categorized as Folket