Till Gertrud: En berättelse om tvångssteriliseringar

Kjell Sundstedt: “Till Gertrud. En berättelse om tvångssteriliseringar i Sverige”.

Forfatter er Kjell Sundstedt, 55 år. Arbeider som manusforfatter. Har blandt annet skrevet manus til filmene ”Juloratoriet” och ”Elina – som om jag inte fanns”, samt flera teaterstykker. Var tidligere filmklipper og har i mange år arbeidet som dramaturg. Han er manusforfatter til filmen ”Den nya människan” som bygger på virklige hendelser i forbindelse med tvangssteriliseringene på midten av 1900-tallet.

I 2009 kom Sundstedt ut med boka Till Gertrud. En berättelse om tvångssteriliseringar i Sverige. Forlaget har følgende omtale av boka: I Till Gertrud försöker Kjell Sundstedt förstå vad det var som gjorde att hans egna släktingar stämplades som sinnesslöa och tvångssteriliserades. I sitt sökande efter svar ger han röst åt dem som aldrig fått komma till tals och levandegör en mörk sida av Sveriges moderna historia. Kjell Sundstedt ställer frågan: Vad var det som gjorde att vi svenskar, mitt i folkhemsbygget, var så benägna att tvångssterilisera dem vi ansåg avvikande? En föreståndare för Nannylund, ett skolhem för så kallade bildbara sinnesslöa, säger år 1946 följande till en inspektör för sinnesslövården: ?Den allmänna princip efter vilken vi handlar är att samtliga barn bör steriliseras innan de lämnar anstalten.?
Flera av syskonen till Kjell Sundstedts mamma Gertrud sattes under 1940-talet på arbetshem för sinnesslöa. På dessa arbetshem blev de sedan tvångssteriliserade. Själv lyckades Gertrud undkomma och fick ett nytt liv i Stockholm. Hon kämpade i flera år för att få sina syskon fria. Med hjälp av de brev syskonen skrev till Gertrud när de satt på arbetshemmen berättar Kjell Sundstedt här om en del av Sveriges historia som vi gärna vill glömma.

Sterileringspolitikken slo ned på flere grupper i samfunnet. En fellesnevner for de som ble utsatt for disse overgrepene var at de ble betraktet som mindre gode og nyttige samfunnsborgere. Som ikke passet inn i bildet til de bedrestilte og de som hadde tiltatt seg makt i samfunnet.

Selv om boka ikke omhandler tatere, er boka til dyp ettertanke. Og den er også en beretning om at motstand mot makta nytter. Uten morens sterke vilje hadde forfatteren Kjell Sandstedt ikke vært til!