Tillfällighetsfynd II

Vid ett besök hos lokaltidningen kom jag att få en liten skrift i min hand. “Torpruiner i Åmåls kommun” var titeln på en inventering som nu är runt 25 år gammal. Materialet i häftet bygger på en inventering utförd av Dalslands Skogskarlars klubb och avdelningen Åmålskarlarna under åren 1974-1984.

Torp (husmannsplass) nummer 175 i Ånimskog församling ligger under gården Säljebyn. Namnet är Skojarstuga och mina undringar väcks. Har detta något med resandefolket att göra? “Skojare” är en av de vanligaste lokala beteckningarna på resande i Dalsland i äldre tid.

Vi vet att det bodde ett flertal resandefamiljer i Ånimskog under 1800-talet men vi känner inte till var de bodde. Informationen om torpet är kortfattad. Det nämns endast namnet på ett gift par som sägs ha bott på platsen år 1818. Kanske kan detta fynd någon gång hjälpa oss vidare i vårt arbete med vår inventering av platser som berättar om resandefolkets historia i gränstrakterna. Vi sparar det i lådan för “bra att ha-informationer”.

Tidigare tillfällighetsfynd.