Tilskudd til nasjonale minoriteter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet disponerer to tilskuddsordninger til nasjonale minoriteter. Tilskuddsordningen for nasjonale minoriteter skal bidra til å støtte virksomhet som bidrar til aktiv samfunnsdeltakelse, sikrer like muligheter og motvirker diskriminering. Nå er det mulig å søke driftstøtte for nasjonale minoriteters organisasjoner og prosjektstøtte. Søknadene skal sendes innen 15. november.

Departementet har lagd en nettside egnet hvordan midlene kan søkes.  Organisasjoner for de nasjonale minoritetene romanifolk/tatere, jøder, skogfinner, kvener/norskfinner og rom (sigøynere) kan søke driftstøtte. De som i 2017 ønsker prosjekt rettet til de samme gruppene kan søke prosjektstøtte. I alt finnes et tilskudd om over syv millioner for virksomhet i 2017.