Tips och etik

Kunskap om en lägerplats, en tidigare “Taterstua” känd från början av 1900-talet och flera berättelser om två kvinnor av romanifolket/taterne som under lång tid bodde i Råde i Østfold fick vi med oss från Eldrebølgen i Råde. Till det kom information om en fast boplats i Indre Østfold med täta kontakter mellan en taterfamilj och buroarna i grannskapet.

Det är alltid givande att göra besök i bygderna och berätta om Reisendekartet och därigenom romanifolket/taterne! Förhoppningen är att deltagarna, ett 40-tal seniorer, också de fick lite nya tankar och insikter om en av de nationella minoriteterna.

Samtidigt som vi ofta möts av intressanta berättelser väcks också frågan vilka uppgifter vi sedan kan följa vidare. Hur berättar vi alla intressanta historier om kulturmöten mellan majoritets- och minoritetsbefolkning som ligger i vår närtid? Å ena sidan är det viktigt att vi i Reisendekartet inte ägnar oss åt något som kan uppfattas som registrering av enskilda. Å andra sidan är det viktigt att berätta om människorna, eftersom det är människorna som är det allra bästa sättet att låta olika folkgrupper lära känna varandra.