Tjuvtittat

Så kan den komma att se ut – Resandekartans nya sida med platspresentationer. Foto: Bodil Andersson

Den börjar ta form – vår nya hemsida. I början av veckan var Kristina och Bodil från projektledningen hos våra konsulter på Knowit i Göteborg. Där fick vi en första demonstration av hemsidan och vi känner oss nu mycket förväntansfulla.

Under denna vecka intensifieras arbetet med att lyfta ut  de platser vi hittills registrerat i databasen Primus för att föra in dem på sidan. Några är hittade medan andra ännu surfar runt i cyberrymden. Parallellt börjar vi lägga in ett arbetsmaterial av bakgrundstexter som ska berätta om folket, kulturen och historien.

Till nästa vecka ska de saknade platserna förhoppningsvis kommit till rätta och ett grundmaterial till hemsida ligga tillgängligt offline. Då ska resandekartans referens- och styrgrupper ge sina åsikter när vi under två dagar möts i Uddevalla.

Under mötena ska vi också bestämma vilken dag under våren den nya sidan och alla platser ska lanseras för allmänheten.