To bøker om romfolk/sigøynere og tater/reisende

Referensgruppens Anna Gustavsen på besök vid Snarsmon sommaren 2010. Foto: Bodil Andersson
To bøker om romfolk/sigøynere og tater/reisende.

Forum för levande historia utga i 2007 to bøker med titlene Ett fördrivet folk. Antologi om förtryck och diskriminering av romer/zigenare/resande og Ett bortjagat folk, en bok där romer, zigenare och resande berättar om sina liv

I den første boka, Ett fördrivet folk, er det artikler med overveiende vekt på Förintelsen dvs. nazistenes utryddelsespolitikk overfor folkegruppene. Bidragsytere i boka er blant annet Katarina Taikon, Rosa Taikon, Ian Hancock, Soraya Post, Hans Calderas, Ingrid Schiöler, Maj-Lis Lindberg, Singoella Millon, Ragnar Gustavsson m.fl.

Det trekkes linjer opp til dagens Sverige (2007) der det settes lys på den fortsatte diskrimineringen som foregår på ulike arenaer i samfunnet. I boka er det først og fremst fokus på romfolket (sigøynerne), men på dette området, diskrimineringen, er det svært mange paralleller.

Fra de reisende er det følgende beretninger: Maj-Lis Lindberg: «Tre historier»; Ragnar Gustavsson: «… om straffarbete och sterilsering» og Soraya Post: «Rätt till liv»

I den andre boka, antologien Ett bortjagat folk, er det de samme forfatterne fra den første boka, men nå er historiene presentert i diktform.

Begge bøkene er rikt illustrert med svært interessante bilder. Bøkene anbefales!