Trådarbeten till hundratals

Konservator Lillian Nyborg fotograferar et stykjärnsställ av ståltråd. Foto: Bodil Andersson

Under de senaste veckorna har taterarbeider/trådarbeten fått mycket uppmärksamhet i Festningsmuseene på Fredrikstens festning i Halden. Besökarna i Övre Magasin har mött Mariann Grönnerud, som tillverkat taterarbeider i tråd, och museets Lillian Nyborg, som registrerat de föremål av ståltråd som museet har i sina samlingar.

Hos Mariann Grönnerud har barn, men också en del vuxna, fått träna på att göra föremål av tråd. Det är hundratals personer som på detta handfasta sätt fått lära sig mer om hantverk och försörjning bland tatere/resande. Marianns arbete har ingått i Östfoldmuseenes sommarsatsning Barnas museumsstafett. Samtidigt som besökarna kunnat arbeta med tråden har de också mött utställningen om Det skandinaviske reisendekartet och De sjöreisende på Vestlandet.

Besökarna har också kommit bakom kulisserna på museet och fått veta hur en konservator arbetar. Lillian Nyborg har fotograferat och registrerat föremål ur samlingarna. Det är många vardagsföremål, som den vacka ägghållaren här intill. Nu kan man ta del av detta arbete genom att besöka Digitalt museum. Det finns flera sökvägar till föremålen i Digitalt museum. Flera av dem ligger också samlade i en artikel på Östfoldmuseenes hemsida.