Tre på samma gång

Skärm i utställningen Jag har resande i mitt hjärta. Foto: Bodil Andersson
I utställningen visas föremål som hittades i Snarsmon. Foto: Bodil Andersson

Den som besöker Halden historiske Samlingers tre museer på Fredrikstens festning i sommar får med sig tre specialutställningar på samma gång genom att gå till Övre Magasin.

Redan i entrén möter utställningen Jag har resande i mitt hjärta som lånats in från Västarvet där avdelningen Utställningen kommer byggt den efter det arbete Bohusläns museum tillsammans med resande gjort vid resandeboplatsen Snarsmon. Utställningen visas nu för första gången utanför Sverige.

Tankar om identitet. Från Ja takk, begge deler! Foto: Bodil Andersson

En trappa upp möter Ja takk, begge deler från Ringve museum. Denna utställning talar om vilken roll musik spelar för identiteten och har ett intressant angrepp på ämnet. Identitet handlar om så många saker. Bland annat vilken etnisk grupp man tillhör.

Romanifolket och dess musik är en av de minoritetsgrupper som ingår i utställningen. Foto: Bodil Andersson

I denna utställning tar man upp Norges fem etniska minoritetsgrupper, hur musik påverkar medlemmarnas identitet liksom musikens ursprung. Förutom inledningen ägnas ett avsnitt vardera åt romanifolket/taterne, romfolket, judar (jöder), kvener, skogfinnar och urbefolkningen samer. Till varje grupp hör en film och många musikexempel.

Innanför denna musikutställningar går det att lära sig mer om Det skandinaviske reisendekartet. Även vår egen utställning ingår nämligen i detta temapaket. Våra informationsbroschyrer finns också att hämta i utställningarna. I festningsmuseene kan man dessutom köpa boken Snarsmon – resandebyn där vägar möts.

Utställningarna kommer att stå uppe hela sommaren.