Universitetskurs om romer och resande

I sommar ges det möjlighet att vid Helsingfors universitet läsa en universitetskurs om resande och romer i Europa. Kursens namn är Roma and travellers: Mobility, persecution and memory. Kursen har ett europeiskt fokus och kretsar kring minoriteter, migration och minnen.

Kursen hålls vid Helsingfors universitet och inkluderar förutom föreläsningar och elevarbeten exkursioner i Finland samt till Tallin i Estland. För att få ut universtitetspoäng (max tio poäng) ska deltagarna också skriva en essä i anslutning till kursen. Målgrupp är studenter på avancerad nivå och yngre forskare. Studenter med resande- eller romskt ursprung uppmuntras särskilt att delta i kursen.

Kursavgiften är från €490, anmälningsavgiften €150 vid anmälan före 31 maj för studenter. All information finns på Helsingfors universitets hemsida.