Uppladdning

En inventeringsutrustad referensgrupp laddar upp i Halden.

Det skandinaviske reisendekartet har under tisdagen laddat upp inför lanseringen av Reisendekartets nya hemsida. Under eftermiddagen hölls möte i gruppen där vi talade om vad vi gjort under projekttiden och gick igenom resultatet: Den nya hemsidan.

Under kvällen hade vi några trevliga timmar tillsammans. Referensgruppen avtackades för sitt arbete och tilldelades var sitt “Inventeringskit” till det framtida arbetet. Vi kan konstatera att det nu kommer att inventeras i ur och skur!

Published