Upprättelseceremoni 21 november

Måndagen den 21 november 2011 hålls en upprättelseceremoni för personer som under sin barndom utsatts för övergrepp eller försummelse när de varit under svenska statens försorg. Ceremonin hålls i Blå hallen i Stockholms stadshus. Vi har vid flera tillfällen skrivit om förspelet till denna ceremoni.

Det officiella upprättelsetalet till alla drabbade ska hållas av riksdagens talman Per Westerberg.  Företrädare för regeringen och riksdagens partier kommer att närvara liksom drottningen. Representanter för kommuner, landsting, myndigheter och organisationer bjuds in. Alla som önskar delta vid ceremonin ges möjlighet att anmäla sig till den senast 4 november. Det finns ett begränsat antal platser för deltagande. Ceremonin kommer också att direktsändas i TV och på regeringens webbplats.

I samband med ceremonin visas utställningen Hitta hem för första gången. I denna berättar personer som varit i samhällets vård sin historia. Det är Allmänna Barnhuset som på uppdrag av regeringen arbetat fram utställningen.

Regeringens information om ceremonin ligger här.