Upprättelseceremoni på måndag

Nu på måndag, den 21 november, hålls den svenska statens upprättelseceremoni gentemot de personer vilka som barn vanvårdats när de varit under det allmännas omsorg. Ceremonin har mötts av stort intresse från de berörda och alla platser i Blå hallen i Stockholms stadshus blev upptagna. Trots omplanering av platserna står inför måndagen fortfarande över 100 personer i kö för att få möjlighet att delta i ceremonin uppger regeringen på sin hemsida för upprättelseceremonin. Om det ges möjlighet för fler att delta kommer dessa personer att kontaktas av socialdepartementet.

Förutom ett stort antal personer som utsatts för kränkningar deltar representanter för stat och kommun i ceremonin. Det officiella upprättelsetalet hålls av riksdagens talman Per Westerberg. Drottningen, företrädare för regeringen och riksdagens partier kommer också att närvara. Även media erbjuds plats vid ceremonin vid särskilda medieplatser.

För den som inte har möjlighet att delta under ceremonin kommer den att sändas i Sveriges Television kanal 1 mellan klockan 12:55 och 14:05 på måndag samt på SVT Forum.

Många av resandeursprung är berörda av denna ceremoni eftersom ett stort antal resandebarn under 1900-talet omhändertogs av staten. Därför är många också berörda av denna ursäkt och den Vanvårdsutredning som föregått ceremoni. Vi har vid flera tidigare tillfällen berättat om detta i bloggen. Det genom att skriva orden “vanvård” samt “ceremoni” i sökrutan längst upp till höger på sidan att söka upp tidigare inlägg.