Uppsats om och av resande

Med en levnadsbeskrivning av en man från resandefolket förmedlar Britt-Inger Lundqvist i sin D-uppsats i etnologi ett exempel om hur det var att växa upp och leva som resande i Sverige på 1900-talet och in på 200-talet. Liv med motgångar En resandepojks berättelse är en akademisk examensuppsats och Britt-Inger Lundqvists andra uppsats där hon skildrar sitt eget folks, resandefolket, kultur i ett Sverige under förändring,

I C-uppsatsen Stolta och starka var perspektivet i mycket kvinnornas. I denna uppsats är det en man som fört fram sin historia. Styrkan i familjen och kontakten mellan släktingar framstår som en mycket central del i detta liv som resande. Genom svårigheter och sjukdom är det släkten som står för tryggheten och identiteten.

Uppsatsen är skriven vid Högskolan på Gotland. En sammanfattning på engelska samt möjlighet att ladda ner uppsatsen i fulltext finns här.