Ursprung bekräftat

Genom DNA-studier av medlemmar från olika romska grupper i Europa har ett antal forskare från flera nationer visat att romernas ursprung är norra delarna av nuvarande Indien. Detta bekräftar den vedertagna utsprungsteorin, som bland annat tidigare forskning kring språken romani och romanes har visat. Genom DNA-analyserna kan också det tidigare frågetecknet om när folket lämnade Indien rätas ut.

I artikeln Reconstructing the Population History of European Romani from Genome-wide Data som publicerats i tidskriften Current Biology, berättar forskarna om sina fynd. Artikeln är inte  i sin helhet på fritt tillgänglig på Internet. I den sammanfattning som ges på hemsidan beskrivs hur DNA-analyser visar att dagens romer lämnade norra och nordvästra delarna av nuvarande Indien för cirka 1 500 år sedan. För omkring 900 år sedan började folket sprida sig över Europa via Balkan och har efter hand bildat olika grupper.

Det är DNA-prov från 13 olika romska grupper i olika delar av Europa som har undersökts. Undersökningarna visar att de romska grupperna i relativt stor utsträckning är genetiskt isolerade från den övriga europeiska befolkningen.

Av sammanfattningen framgår inte om skandinaviska resande ingår i studien. De forskare som ligger bakom studien kommer främst från syd- och mellaneropa.