Utanförskapets historia

Faksimil Usla, elända och armaGenom antologin Usla, elända och arma. Samhällets utsatta under 700 år, som utkom i slutet av förra året, ges grupper av människor som normalt sett inte framträder i historieskrivningen plats. I 15 texter som skildrar förhållanden i Sverige under 700 år, ända fram till nutid, skildras maktens och majoritetens syn på individer eller grupper som setts som annorlunda och stående utanför.

Händelser som rör resandefolket skildras i artikeln “Ut med er tattare, vi ska döda er! – Jönköpingskravallerna 1948 och det dubbla utanförskapet av historikern Martin Ericsson. Här skildras hur en grupp arbetare, som vid tidigare tillfällen ansetts stå utanför den ram majoritetssamhället satt upp, under vissa förhållanden kommer i en ny position genom att starta en offentlig konflikt med en grupp resande, i den diskussion som uppstod som en följd av detta, kallade Jönköpings tattare.

Det är flera av de 15 artiklarna som är av intresse när det gäller resandefolkets historiska situation. Parasiter i folkhemmet, av Roddy Nilsson, handlar om Svartsjöanstalten, som var en av de anstalter där så kallade lösdrivare internerades. I anslutning till detta beskrivs lagar, som lösdrivarlagen från 1886, som påverkat resandefolket mycket. Denna lag var ett av de medel som användes när män av resandefolekt internerades på anstalter runt om i landet.

Resandefolket har funnits i Sverige i minst 500 år. Genom bokens skildringar av synen på utanförskap under dessa 500 år och fler därtill, ges en god bakgrund till varför resandefolkets position varit som den varit under olika skeden. Maktens intentioner har skiftat och detta har i allra högsta grad påverkat resandefolket. Boken beskriver situationen för stormaktstidens soldater, i denna grupp fanns många resande. Den visar hur synen på straffvärde kunde variera utifrån om den misstänkta hade en fast plats i socknen eller staden eller om var någon som sågs som utsocknes.

I en epilog visar bokens redaktörer Sofia Holmlund och Annika Sandén hur frågan Varifrån kommer du och vart är du på väg? följer oss genom historien. Tillhörighet har varit skillnaden mellan liv och död i det historiska Sverige. Kanske är det så även idag?

Usla, elända och arma. Samhällets utsatta under 700 år med redaktörerna Sofia Holmlund och Annika Sandén är utgiven på Natur och kultur.