Utvärdering av samarbete

Masterstudenten Josefine Hjort från Förvaltningshögskolan har utvärderat det samarbete som under de senaste tio åren skett mellan resandefolket och Bohusläns museum. Den skriftliga rapporten är snart klar och i förra veckan hölls en workshop mellan nationella minoriteter och olika institutioner. Detta blir en del av utvärderingen. Foto Kristina Lindholm

Torsdagen 11 september träffades representanter från de nationella minoriteterna resandefolket, romer, samer och sverigefinnar, museer och andra kulturinstitutioner på Förvaltningshögskolan i Göteborg för att diskutera delaktighet och samarbeten.

Bakgrunden var den utvärdering av Bohusläns museums verksamhet med och om resandefolket mellan 2004-2013, som genomförts under våren. Syftet med utvärderingen var att utifrån internationell metodik genomföra en systematisk utvärdering av en verksamhet över viss tid och synliggöra framgångsfaktorer (eller motsatsen). Utvärderingen har utförts av Josefine Hjort, masterstudent på Förvaltningshögskolan i Göteborg, och hon valde att lägga fokus på delaktighet och samarbetsformer.

Utvärderingen utgick från fyra utvärderingsfrågor och såväl arbetet som resultatet redovisas i en rapport som trycks under hösten. Den fjärde utvärderingsfrågan – Hur tar vi dessa erfarenheter vidare? – kände vi dock att vi behövde diskutera i en större grupp. Därför bjöd vi in några representanter från nationella minoriteter, museer och andra kulturinstitutioner för att i en workshop diskutera detta. Det blev en mycket givande och lärorik dag som gav många idéer och förslag som förhoppningsvis kan bidra till ökad delaktighet generellt i kulturprojekt. Resultatet från dagen kommer att läggas till utvärderingsrapporten.

Bohusläns museum har sedan 2004 samarbetat med olika resandeföreningar och representanter för resandefolket i framför allt tre stora projekt. Det började med arkeologiska utgrävningar på resandeboplatsen Snarsmon i norra Bohuslän, fortsatte med inventeringar av platser knutna till resandefolket och en ny webbplats i ett svenskt-norskt samarbetsprojekt och slutligen arbetade vi fram och invigde en ny del i våra permanenta utställningar som handlar om resandefolkets kulturhistoria. De här projekten har också gett flera ringar på vattnet.

För att sammanfatta och dra lärdomar från den här verksamheten startade vi förra året ett utvärderingsprojekt i samarbete med Kulturgruppen för resandefolket, Forum för levande historia, Riksutställningar och Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan. Inom projektet diskuterade vi fram formerna för en samlad utvärdering av den här tioåriga verksamheten. Förhoppningen är också att utvärderingen i ett vidare perspektiv ska fungera som en inspiration för hur minoritetsgrupper, museer och andra kulturinstitutioner tillsammans kan arbeta rättighetsbaserat med kultur, historia, mångfald.

I början av nästa år kommer hela rapporten att presenteras vid ett seminarium.