Vackert vid Skammens stein

Skammens stein och historien bakom den har fått en egen sång som framfördes av upphovskvinnan Monika Nordli. Foto: Bodil Andersson

Traditionsenligt samlades på eftermiddagen den 1 maj en skara vid Skammens stein vid Ris kirke i Oslo. Genom att mötas på denna plats gavs tillfälle att minnas de människor som föll offer för den statliga förnorskningspolitik som rådde under en stor del av 1900-talet. I en rad tal sades kloka ord. Sång och musik gjorde tillsammans med det strålande försommarvädret att detta, trots den tragiska bakgrunden till mötet, blev en dag att minnas med glädje.

Deltagarna samlades framför minnesstenen. Foto: Bodil Andersson
Landsorganisasjonen for romanifolket, Taternes landsforening och Kulturgruppen för resandefolket hedrade dem som utsattes för states övergrepp genom att smycka minnesstenen med var sin blomsterkrans. Foto: Bodil Andersson
Holger Gustavsen från Taternes landsforeningen höll professionellt samman programmet. Foto: Bodil Andersson
Monika och Lennart Karlsen framförde flera sånger vid minnesstunden. Foto: Bodil Andersson
Statssakretær Ragnhild Vassvik Kalstad hörde till dagens talare. Foto: Bodil Andersson
Nina Pettersen, Landsorganisasjonen for Romanifolket, höll ett vackert tal om en av sina släktningar, en resandekvinna vars öde sedan hon som 17-åring omhändertagits av staten åtminstone delvis är känt: Hon gravlades i Ris gravlund. Foto: Bodil Andersson
Stig Utnem, präst i Ris församling, talade kring behovet av tillit och samtal. Han framförde en önskan om att de formaliserade samtalen mellan den norska kyrkan och resandefolkets organisationer som tidigare hållits skulle återupptas. Foto: Bodil Andersson