Vackra toner

Mary Barthelemy kom ända från Rörostrakten för att berätta om den legendariske spelman som kallades "Fant-Karl" och hur hon kunnat följa hans resor. Dessutom bjöd hon på ett exempel på musik som tillskrivits honom. Foto: Bodil Andersson

Det är inte bara ord och bilder när det är nätverksträff. Mary Barthelemy kom från Röros för att beskriva hur hon kunnat följa mästerspelmannen “Fant-Karl” på hans resor. Tekniken hon använt är de gamla offentliga protokoll som man kan finna i kyrkbokföring och i register som hör till polismyndigheten. Under den tid Karl levde, 1700-1800-tal, krävdes pass för alla som reste utanför det egna distriktet. En del av dessa pass finns bevarade och på dem kan man följa ungefärliga resvägar, få ett intryck av reshastighet och också gissa sig till vilka resrutter som använts.

Passen ger också ofta en bild av den individ och familj de är utfärdade för. Hur många är man i familjen? Hur ser personerna ut? Och vilka är familjebanden i andra bygder och länder. I “Fant-Karls” passjournaler kan man se att han reste i både Sverige och Norge samt att Österdalen ofta var en knutpunkt för hans resor.

Under nätverksträffens första dag talade förutom Mary Barthelemy också Trond Rehn, från Romanifolket-Taternes kulturfond för att delge de svenska deltagarna information om dess verksamhet. Tema Kulturminnen togs upp av Mary Östhaug Möystad och Anna Gustavsen från Glomdalsmuseet när de beskrev några av de kulturminnen de registrerat. De tog också upp om några av dessa behöver fredas och hur det i så fall bör gå till.

Författaren Bo Hazell talade om ett nyskrivet kapitel som kommer att ingå i den nya upplagan av hans bok “Resandefolket – från tattare till traveller”. Bo har gått igenom platsnamn med möjlig koppling till resande. Även något av vad Den skandinaviska resandekartan kan bidra med  i framtiden presenterades när undertecknad utifrån ett familjeexempel presenterade en fiktiv “Värmlandsresa” som mest gick på norsk sida gränsen och där kända resandeboplatser och tatersletter passerades.

Som allra sista punkt för dagen – innan en trivsam gemensam middag – gjorde Anders Hammarlund från Svenskt visarkiv ett inlägg där han berättade om arkivets projekt för att dokumentera resandefolkets musikskatt.

/Bodil