Vad en vitbok kan berätta

“Den mörka och okända historien” var egentligen aldrig okänd. Det resandefolket berättat syns tydligt i studien av den debatt som fördes under första halvan av 1900-talet.

På knappt 300 sidor berättar den så kallade vitboken Den mörka och okända historien från Arbetsmarknadsdepartementet i princip den 1900-talshistoria som resande och romer gång på gång framfört för den som önskat lyssna. Det den berättar är att övergreppen mot minoritetsgruppen skett helt öppet och medvetetet. Den visar att resandefolkets bild av historien är korrekt och att den hela tiden har funnits tillgänlig för den som önskat läsa den.

Enskilda resande och romers vittnesmål ger en grund av mänsklighet till en effektiv genomgång av offentliga tryck, debatter i riksdagen, motioner, statliga utredningar och annat offentlig material som visar att den svenska makten hade en medveten agenda att stärka den svenska folkstammen och att skapa ett modernt land. Det är helt tydligt att under särskilt första halvan av 1900-talet sågs “tattarna”, resandefolket, som ett stort hot mot detta mål. Det framgår också att man på 1950-talet ansåg sig ha lyckats avvärja detta hot.

En annan faktor som blir tydlig i boken är att sammansättningen av den nationella minoritetsgruppen romer är komplicerad även i ett modernt historiskt perspektiv. I det tidiga 1900-talets debatt är det resandefolket politikerna och byråkraterna uppehåller sig kring. Därefter är det “zigenarna” som, ses som “problemet”. Grupperna diskuteras till viss del parallellt i de debatter som skildras i boken, men i den samtid som behandlas ses de mycket tydligt som skilda grupper.

Den mörka och okända historien är en så kallad vitbok. Termen visar att den sammanfattar uppgifter inom ett visst område, i detta fall den svenska statens syn på och behandling av resandefolket och andra grupper som ingår i den nationella minoritetsgruppen romer. En vibok ska inte levererar lösningar i egentlig mening. En fråga som kvarstår efter en noggrann läsning av boken är vad som ska ske nu?

Det är klarlagt att den svenska staten i full öppenhet ville “befria” landet från grupper som gick utanför den norm man ville bygga nationen kring. Vilket ansvar ska nationen ta idag för följderna av att man konstaterade att “tattarproblemet” var löst? Vad hände egentligen med resandefolket när staten var nöjd?

Boken ska till nästa år omarbetas till en “populärutgåva” som under nästa år går ut till landets högstadieskolor som ett material som berättar om den svenska moderna historien. Det är ett viktigt steg. Men räcker det?

Den mörka och okända historien finns för gratis netladdning i pdf-format här på regeringens hemsida. Boken går att beställa här i tryckt version. Pris 304 kronor.