Vad har vi gjort förut?

Bohusläns museum och Östfoldmuseene – Halden historiske Samlinger har arbetat med resandefolkets kultur och historia redan innan vi startade Den skandinaviska resandekartan/Det skandinaviske reisendekartet. I filen här intill rapporterar vi om det arbete vi gjorde med utgångspunkt från Halden under 2008-2009. Det arbetet ligger till grund för vad vi nu vill göra med den kommande kartlösningen. Klicka gärna på länken och ladda ner filen. Rapport 2008-2009

/Bodil