Vad passar bättre en solig aprilsöndag?

Den så kallade Skojarevägen sträcker sig mellan gårdarna Årbol, Strand och Fillingen i Ärtemark i Bengtsfors kommun i Dalsland. Delvis går den precis intill Fillingsjön. Foto: Bodil Andersson

Med våren har önskan att äntligen få komma ut och inventera vuxit sig allt starkare. Denna soliga aprilsöndag blev ett ypperligt tillfälle att äntligen besöka en vägsträckning i norra Dalsland som ska ha kallats Skojarevägen.

Vi finner källorna till platser som anknyter till resandefolket på många platser. Ett ställe är det svenska Ortnamnsregistret under Institutet för språk och folkminnen där stort och smått står att finna. Delar av det område vi arbetar i är väl täckt av arkivets tjänstemän som särskilt under första halvan av 1900-talet reste runt i regionen och dokumenterade platsnamn ute i bygderna. Dessa dokumentationer finns nu tillgängliga på nätet och det går att söka på olika regioner, namntyper och speciella ord för den som söker information i detta omfattande material.

Registerkort ur Ortnamnsregistret som berättar om Skojarevägen.

Eftersom vi vet att man i Dalsland ofta kallade de resande för ”skojare” har vi sökt i arkiven efter platser vars namn innehåller uttrycket ”skoj”. Bland de platser vi fick information om var Skojarevägen.

Som beskrivning av sträckningen skriver 1929-års inventerare Erland Rosell: ”Så lär den bygdeväg kallats, som från Årbol leder till Strand och Fillingen, Ärtemarks sn, Vedbo hd, Älvsb. l.” Ursprunget till namnet förklaras med en beskrivning av hur man på Ärtemarksdialekt uttalar namnet och förklaringen ”sköjane brukade fara den vägen.”

Rakt norr om "f" i Bengtsfors skymtar den lilla Fillingsjön.

Även idag går det en drygt två kilometer lång väg mellan gårdarna Årbol, mycket centralt belägen i bygden Ärtemark, norrut till gårdarna Strand och lite längre upp Fillingen. Nu är vägen tydligt breddad och uträtad. Den är till och med afalterad, antagligen som en följd av att det idag är mycket populärt att bo naturskönt i Strand och Fillingen. Här är landskapet öppet ned mot Fillingsjön och med bil tar det bara runt tio minuter in till centralorten Bengtsfors.

På kartan antyds hur vägsträckningen gick i äldre tid och det är denna mycket mer krokiga väg vi försöker följa. Framme i Fillingen anar vi att det skett stora förändringar. I naturen ser det ut som att den gamla vägsträckningen tar av mot några hus för att sedan ha gått över vad som nu är sammanhållen åkermark. Eftersom detta gör det svårt att följa den ursprungliga sträckningen stänger vi här av vår gps som ritat ut den gamla vägen och avslutar inventeringen i fält.

Nu återstår att försöka finna fler uppgifter om vägsträckningen. Vilka var de ”sköjare” som gav upphov till namnet. Det får vi kanske aldrig veta. Redan 1929 var uppgiften så osäker att inventeraren skrev att vägsträckningen ”lär” ha kallats Skojarevägen. Denna formulering antyder att ursprunget var dolt redan 1929.

Längst i söder skymtar man den gamla vägsträckningen. Den går idag genom hästhagar. Foto: Bodil Andersson

I vårt sökande efter uppgifter blir utmaningen nu att finna bygdefolk som kan sprida ljus över frågan. Det finns relativt gott om minnesgoda och bygdeintresserade ”ärtingar”. Någon av dem kanske har kunskaper som gör att vi kommer längre i frågan.