Välbesökt på Jørnehaugen

 

Skylt Jörnehaugen
Jørnehaugen ligger kanske lite vid sidan om men vid Kulturdag på Jørnehaugen 2013 blev “Fantebyen” centrum. Runt 200 personer hittade dit och vägvisningen förklarade att Jørnehaugen ligger på vägen mellan Oslo och Stockholm.
Publik på Jørnehaugen
Platsen runt Jørnehaugen fylldes av besökare från alla håll. Resande och buror möttes vid den tidigare boplatsen för resandefolket. Fortidsminneforeningen Østfold höll sin höstvandring vid Jørnehaugen.
Regnet höll sig borta nästan hela dagen. Historielaget och Jørnehaugens venner hade dock säkrat hantverkarnas arbetsplatser genom att spänna upp en stor presenning som ett scentak. Har försiggick handel med stickat, virkat, knivar och trådarbeten.
Kôlbuller
Inne i stugan på Jørnehaugen satt Anna Gustavsen och stekte “tatermat”. Smakbitarna av kôlbuller hade strykande åtgång. Efter att under en handelsdag kunnat byta till sig ägg, mjölk, mjöl och fläsk var dessa “fläskpannkakor” en middag som en lyckad handelsdag serverats på lägerplatserna i många årtionden eller århundraden.
Arne Jaavall
Den siste boende i Fantebyen och som var av resandeursprung var Edvard. Arne Jaavall berättade om sina minnesbilder från hans dagar.
Monika och Lennart Karlsen
Monika och Lennart Karlsen reste hela vägen från Skien för att sjunga, spela och berätta om musiken i resandefolkets liv.
Aksel Gustavsen
Idén till kulturdagen väcktes när Bjørn Godin Nikolaysen föreslog att huset på Jørnehaugen skulle förses med takrännor. Aksel Gustavsen tog på sig att tillverka och sätta upp rännorna “på gammelt vis”. Besökarna frågade, liksom journalisten från Smaalenenes avis, Aksel berättade.
Skylt Sletta
Jørnehaugen är en av 14 tidigare hus i den så kallade Fantebyen. Flertalet av platserna har av historielaget tidigare märkts ut med informationsskyltar. Under dagen avtäckte Bjørn Godin Nikolaysen den nyuppsatta skylten på platsen Sletta.
Husgrund Slottet
Lite längre upp i skogen låg huset och marken vid Slottet. Platsen har sitt namn av höjden bakom men huset var också ovanligt stort jämfört med de andra boplatserna i Fantebyen. Slottet innehöll två rum, källare och ett mått på cirka fem gånger sju meter. Främst bodde en familj ur Kjeldsen-følget här, de hörde till de resandefamiljer från Ullensåkerområdet som under första halvan av 1800-talet köpte mark och byggde hus i trakten.
Holger Gustavsen vid Slottet
I samband med att han genomförde avtäckningen av informationsskylten vid Slottet passade Holger Gustavsen på att tacka Marker historielag och bygdefolket för hur de arbetar för att visa resandefolkets närvaro i bygden. Många av de resande som driver med handel idag vittnar dessutom om att detta är en bygd där det ännu är bra att driva handel.
Marit Egeberg Krog
Allra sist på dagen kom Kulturvernforbundet på besök. Arrangemanget på Jørnehaugen tilldelades diplom och en fana från European Heritage Days som Marit Egeberg Krog i Jørnehaugens venner och Marker historielag lovade att bevara för att spara minnet av denna dag av gemensamt arbete för ett gemensamt kulturarv.

Kulturdagen på Jørnehaugen arrangerades av Jørnehaugens venner, Landsorganisasjonen for romanifolket, Marker historielag, Taternes landsforening och Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger. Arrangemanget ingick i Kulturminnedagene 2013. Kulturdagen på Jørnehaugen var också ett av 20 norska arrangemang som utsågs att representera Norge hos European Heritage Days och presenteras där som en stjärna på europakartan med en egen hemsida. Läs mer om Jørnehaugen och Fantebyen i presentationen av området på Reisendekartet.

Foto alla bilder: Bodil Andersson, Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger