Vandrehistorier

Holger Johansen i Våler i Östfold har liksom Den skandinaviska resandekartan/Det skandinaviske reisendekartet fått ekonomiskt stöd från Romanifolket-taternes kulturfond. Holger, som själv är resande, driver projektet Vandrehistorier där han vill ta vara på det som brukar kallas “övertro”, eller kanske skrock, bland resande. Från sina äldre släktingar har han hört vandringshistorier som varit i bruk bland romanifolket. Han vill dokumentera historierna och hur de använts.

I inledningen av projektet har har lagt mycket tid på att göra sin insamling känd bland äldre resande. Detta arbete har gått bra och han har ett antal personer som det börjar bli dags att intervjua.

Nu har vi haft ett gemensamt möte i Halden och tillsammans diskuterat hur Holger kan arbeta nu när han närmar sig intervjuerna. Det vi diskuterade handlade mycket om hur man lägger upp intervjusituationen; hur dokumenterar man bäst intervjuerna och vilka överenskommelser ska Holger och den som berättar göra om hur berättelserna sedan får användas. För oss på Östfoldmuseene – Halden historiske Samlinger var detta spännande diskussioner. Särskilt som Holger har beslutat att hans insamlade material ska deponeras hos oss när hans projekt är avslutat. Hans uttryckliga önskan är också att det ska vara tillgängligt för studier även i framtiden. Vi diskuterade avtal, överenskommelser och sekretess. Jag hoppas att Holger tyckte mötet var lika viktigt som jag och Svein tycker.

/Bodil