Världarvet Röros

Rörosmarknaden är i full gång. Så också utställningarna om romanifolket/taterne som vi tidigare berättat om. Röros är väl värt ett besök. Det är en fascinerande ort och i mitt tycke ett av de skandinaviska världsarv som allra mest förtjänar att kallas just världsarv. Särskilt bra känns det att även en minoritetsgrupp som romanifolket/taterne här är inkluderade i det arv vi vill visa världen för framtiden.

Röros blev tidigt en handelsstad och den ligger strategiskt till med goda färdvägar. Det är alltså helt naturligt att romanifolket/taterne ofta valt att förlägga sina handelsfärder via denna ort. Det är också naturligt att man valt att söka fasta bostäder där.

På Sleggveien i de äldsta kvarteren i Röros, idag belägna “under” gruvbrytningens slagghögar, ligger flera hus som är väl dokumenterade som bostäder för romanifolket/taterne. Ett av husen kallas till och med för Fantstuggu. Fant är en av den norska majoritetsbefolkningens benämningar för romanifolket/taterne. Fantstuggu går också under namnet Bokkstuggu, Den flyttades troligen till platsen i mitten av 1800-talet. Man vet att en familj som bodde i den på 1930-talet var av “reisendes folk”. Kanske har den också tidigare bebotts av romanifolk/tatere.

Just nu ligger Röros i vinterskrud. Bilden här intill tog jag sommaren 2009.

/Bodil